Uvidevši potrebu da se u kriznim situacijama mora staviti na raspolaganje opštem dobru, ustanovljena je organizacija sekcije EDIC-a , pod nazivom  „DRUGA LINIJA ODBRANE“.

Šta je DRUGA LINIJA ODBRANE?

Jednom rečju, hrana.

Pored hrane, tu su i potrepštine bez kojih ljudi ne mogu da ostvare osnovnu mogućnost pristojnog života, te je DRUGA LINIJA ODBRANE u isto vreme i humanitarnog karaktera.

Tu smo da se uključimo u svaku humanitarnu akciju kada nastupe zla vremena, a da trajemo kao posrednici među poljoprivrednih proizvođača, ekonomskih subjekata i krajnjih potrošača.

DRUGA LINIJA ODBRANE je u sastavu aktivnog tima ekonomskog razvojnog centra EDIC na svetskom nivou. 


Koordinatori centra DRUGA LINIJA ODBRANE su članovi EDIC tima:

 Predrag Aleksić, direktor

Aleksandra Kostić, zamenik direktora

Nikola Miletić, generalni direktor zadruge EDIC AGRO


Za više informacija posetite zvanični sajt  drugalinijaodbrane.com pogledajte naše rezultate i pridružite se timu koji spaja.