EDIC trade company d.o.o

 

Kompanija EDIC TRADE COMPANY, sa sedištem u Skoplju u Republici Severnoj Makedoniji, osnovana je u sastavu EDIC Ekonomskog razvojnog internationalnog centra, i za cilj ima učešće u ekonomskom i privrednom razvoju, kako države u kojoj posluje, tako i u regionu, sa tendencijom uspešnog privrednog poslovanja u saradnji sa ostalim kompanijama članicama EDIC grupacije iz svih delova sveta.


 

Menadžment kompanije:

    • Jelica Ilić , direktor
    • Aleksandar Mihailović, koordinator
    • Dragan Novaković, koordinator