I.C.P.P  –„Internacionalni centar za posredovanje zaštite ljudskih prava i pravnu pomoć“

 


 

 

I. C. P. P.  je osnovan u maju 2019. godine,  entuzijazmom tima saradnika koji su prepoznali postojeći problem u Dijaspori. Vođeni sopstvenim iskustvom u dobijanju osnovnih dokumenata iz Matice, rešavanju sudskih sporova, nemogućnost čestog odlaska u RS ili druge zemlje bivše Jugoslavije, osnovano je udruženje koje se bavi isključivo rešavanju tih problema.

I. C. P. P.  je udruženje koje je  legalno registrovano u Republici Austriji i poseduje sva potrebna dokumenta i zakonska prava za obavljanje navedene delatnosti. Kao posrednici iza sebe imamo na desetine uspešno rešenih predmeta i isto toliko zadovoljnih klijenata. Naš rad se zasniva na preporuci i to se pokazalo kao jako uspešno.

Osnovni cilj krovne organizacije I.C.P.P.  i udruženja Koordinacionih centara u više zemalja je da napravimo mrežu saradnika, za sada  na celoj teritoriji Republike Austrije, a kasnije  širom Evropske Unije i u zemljama regiona,pružimo pravnu i organizacionu pomoć našim državljanima, koji žive i rade  na teritoriji tih država.

Projekat podrazumeva  da napravimo filijale u Austriji, Severnoj Makedoniji, Nemačkoj i širom EU i zemljama regiona, sa organizovanom edukacijom naših članova i tehnički direktnom terenskom odradom predmeta, za prikupljanje službenih zahteva i rešavanja raznih problema naših ljudi koji borave u Austriji, Švajcarskoj,  Italiji, Francuskoj i drugim državama Evropske Unije i regiona,  od čega smo veći deo zacrtanog dosad i uradili.


Naši zemljaci brže i ekspeditivnije završavaju poslove vezane za postupke upravne administracije. smanjuje se nagomilavanje termina u konzularnim predstavništvima i ambasadama Republike Srbije na teritoriji gore navedenih zemalja.

Saradnici i članovi  se moraju ponašati u skladu sa statutom  pravilnicima i kodeksima koordinacionog centra i ne mogu izlaziti iz zakonskih okvira, koji su istim statutom definisani.


OSNOVNA DELATNOST – USLUGE CENTARA

 

Osnovna delatnost udruženja građana  I. C. P. P. je  posredovanje između klijenata i pravnih zastupnika. Udruženje poseduje  potpisane ugovore o zajedničkoj saradnji sa advokatskim kancelarijama u Novom Sadu, Nišu, Beogradu i Skoplju. Zbog obima posla i specifičnosti potreba naroda u Dijaspori, lista advokatskih kancelarija postaje sve duža.

Svaki predmet ili  postupak koji preuzme I. C. P. P. kao posrednik, odrađuje se u okvirima zakona zemlje u kojoj  je pokrenut.

Za svaku pravnu ili upravnu pomoć klijentima, potpisuju se i overavaju ovlašćenja pravnih zastupnika, kod ovlašćenog notara Internacionalnog Centra.

I. C. P. P.  svojim posredništvom doprinosi rešavanju pravnih problema naših sugrađana koji žive i rade u  Dijaspori u sporovima na teritoriji Republike Srbije i Severne Makedonije a vrlo brzo i u ostalim zemljama bivše Jugoslavije.

I. C. P. P. po svom statutu ima legalno pravo pokretanja akcija humanitarne pomoći i donacija. U svakoj pokrenutoj humanitarnoj akciji tačno je navedena institucija, ustanova ili pojedinac kome je pomoć ili donacija namenjena. Upravljanjem i sprovođenjem takve donacije rukovode osobe koje odredi uže  predsedništvo.

Delovanje udruženja i usluge koje se obavljaju za građane Republike Srbije u dijaspori posredovanjem u pravnoj pomoći kod institucija vezano za upravnu dokumentaciju građana:

 1. MATIČNA SLUŽBA OPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

 2. MUP – MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

 3. MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

 4. MINISTARSTVO PRAVDE  REPUBLIKE SRBIJE – Relevantne advokatske kancelarije i pravne službe

 5. MINISTARSTVO PRAVDE  REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE – Relevantne advokatske kancelarije i pravne službe.

 6. MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE AUSTRIJE – Relevantne advokatske kancelarije i pravne službe.

Pravna pomoć pruža se u sledećim oblastima:

Razvodi brakova, ostavinske rasprave, testamenti, parnični postupci – zastupanje pred Sudovima u Republici Srbiji – krivični postupci zastupanje pred Sudovima u Republici Srbiji, podizanje krivičnih i parničnih postupaka, otvaranje i registrovanje firmi na teritoriji Republike Srbije (sve bez obaveze prisustva, sa zastupanjem relevantnih advokata i advokatskih kancelarija).

  • Pravni saveti po svim pitanjima krivičnih postupaka, imovinskih i parničnih postupaka
  • Pravni postupak po svim pitanjima tužbi za imovinsko, parnične i krivične postupke
  • Pravna zaštita po svim pitanjima pred sudskim organima Republike Srbije
  • Pravna zaštita po svim pitanjima pred sudskim organima  Republike Severne Makedonije
  • Pravna zaštita po svim pitanjima pred sudskim organima  Međunarodnim sudskim institucijama i arbitražnim sudovima
  • Zastupanje bez prisustva uz ovlašćenje – punomoć
  •  
  • Zakonska sudska tarifa umanjena za 25%

SARADNIČKA STRUKTURA

I. C. P. P.  je od samog osnivanja svoj rad pokrenuo  na principu saradničke strukture. Po ugledu na mnoge svetski poznate kompanije, i mi smo se izgradili putem direktnog marketinga ili preporuke.

Udruženje građana I. C. P. P. je jedinstveno u svojoj ponudi na tržištu i slobodno možemo reći da smo prvi koji su našim sugrađanima pružili proizvod koji im je bio jako potreban a to je informacija!

Informaciju i uspeh poslovanja najbolje i najefikasnije prosledi sam korisnik naših usluga, koji vrlo brzo postane i član udruženja.

Sam naziv „internacionalni“ ukazuje da je svako dobro došao u naš saradnički tim i da su svakom poštenom i časnom čoveku naša vrata uvek otvorena. Jedina kvalifikacija koja je potrebna za obuku i rad u saradničkom timu

I. C. P. P. je želja, volja i krug prijatelja.

Ovaj, isto kao i svaki drugi posao na svetu ne radi se sa neprijateljima, ne radi se zbog zarade i ne radi se  zbog lične promocije.

I. C. P. P.  je udruženje građana u čije redove dolaze entuzijasti i ljudi spremni da pomognu. Ljudi, koji znaju da prenesu tačnu informaciju u pravom trenutku pravoj osobi. Posao koji se radi s’ ljubavlju i voljom mora da donese i novčanu dobit. Saradnička struktura u I C P P je odlično nagrađena za svaku informaciju koju pruži našim klijentima i slobodno možemo reći da je procenat zarade ono što nas sve motiviše da  ime I C P P vrlo često i pozitivno pominjemo.

Svakom novom saradniku, pored adekvatne obuke za rad, ceo tim stoji na raspolaganju za sve informacije koje mu zatrebaju.

Uz slogan „ZNAM KOJI PUTEM IDEM“  svaki pojedinac može da izgradi svoj saradnički tim i svoju saradničku strukturu.