KOORDINACIONI CENTRI

Udruženje EDIC-  Economical Development International Center (Ekonomsko razvojni internacionalni centar)  čini centralu grupacije udruženja privrednika i privrednih klubova, kao i pojedinaca uključenih u projekte od društveno ekonomskog značaja koje dejstvuje preko centara i menadžera širom sveta.

S obzirom na to da su naši ciljevi jasni a delatnost i aktivnosti daju rezultate, nastojimo da širimo mrežu svojih centara u zemljama Evrope, ali i širom sveta. Za sada, naši centri dejstvuju u sledećim zemljama:

U svakom od naših centara rade vredni, sposobni i obučeni menadžeri koji uspostavljaju čvrstu vezu između privrednika sa teritorije države u kojoj dejstvuju i ostalih članica našeg Udruženja.