E.D.I.C. GRUP  i Udruženje Roma “Sloga” iz Beograda koje se  godinama bavi humanitarnim radom, usled uočavanja probema sa kojim se pripadnici romske populacije suočavaju,  do sada su u naselju Dolovo, u opštini Kovin, u saradnji sa lokalnom samoupravom, obezbedili i podelili 40 higijenskih paketa i 25 metara drva za ogrev.Zajedničkim radom želimo i dalje da pružamo podršku našoj državi i građanima u ovoj borbi za očuvanje zdravlja svih nas, i usled toga nastavićemo da pružimo podršku, u skladu sa svojim mogućnostima.