Na naše veliko zadovoljstvo, Međunarodni centar I.C.P.P.-E.D.I.C. u aprilu mesecu tekuće godine ostvario je saradnju sa NVO Da St Republike Srbije. Naš entuzijazam i rezultati prepoznati su od strane svih koji dele iste vrednosti.